Özel Güvenlik Haberi Güncel, Ögg Haber, Özel Güvenlik Sınavı, Özel Güvenlik Soruları, Özel Güvenlik Ders Notları, Özel Güvenlik haberleri 2020

Okullardaki Özel Güvenlik Görevlileri Valiliklere Bildirilecek

Herhangi bir adli ve idari cezai müeyyide ile karşılaşılmaması için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan özel güvenlik görevlerinin mutlak surette özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarının olması ve göreve başlama bildirimlerinin mevzuat hükümleri çerçevesinde zamanında ilgili valiliğe yapılması gerekmektedir.

Okullardaki Özel Güvenlik Görevlileri Valiliklere Bildirilecek
Okullardaki Özel Güvenlik Görevlileri Valiliklere Bildirilecek Özel Güvenlik Ajans
Bu içerik 3146 kez okundu.

Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın güvenli bir ortamda eğitim-öğretim görmeleri, madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıklardan korunmaları, ayrıca okullarda görev yapan Özel güvenlik görevlilerinin, okullara yönelik olası terör ve şiddet olaylarına karşı hazırlıklı olmaları ile görevlerini daha dikkatli ve duyarlı yapmalarının sağlanması amacıyla Aile. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında 12/09/2018 tarihinde "Okullar ve Çevresinin Daha Güvenli Hale Getirilmesine Yönelik İşbirliği Protokolii" imzalanmıştır.

Protokol kapsamında Aile. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (İş Kurumu Genel Müdürlüğü) tarafından özel güvenlik görevlilerinin Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görevlendirme işlemleri yapılmıştır. Ancak görevlendirilen özel güvenlik görevlilerinin Valiliklere bildirimlerinin zamanında yapılmadığı tespit edilmiştir. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un "Çalışma izni" başlıklı 11'inci maddesinde "Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler ile öze! güvenlik şirketlerinde, alarm izleme merkezlerinde ve özel güvenlik eğitimi verecek kurumlunla kurucu ve veya yönetici olarak çalışacaklar hakkında valilikçe güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılır. Soruşturma sonucu olumlu olanlara, hu Kamınım l-l üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini haşarıyla bitirmiş olmak şartıyla, valilikçe çalışma izni verilir. ...Göreve başlayan Özel güvenlik görevlileri işveren tarafından onbeş gün içinde valiliğe bildirilir..." hükmü. "Kimlik" başlıklı 12'nci maddesinde "Özel güvenlik görevlilerine valilikçe kimlik kartı verilir. Kimlik kartında görevlinin adı ve soyadı ile silahlı ya da silahsız ğu belirtilir.

Kimlik kartı görev alanı ve süresi içerisinde herkes tarafından görülebilecek şekilde yakaya takılır. Üzerinde kimlik kartı olmayan özel güvenlik görevlileri Kanunun 7 nci maddesinde sayılan yetkileri kullanamazlar. Herhangi bir sebeple görevinden ayrılan özel güvenlik görevlileri işveren tarafından onbeş gün içinde valiliğe bildirilir." hükmü.

"Adli suçlar ve cezalar' başlıklı 19'uncu maddesinin (c) bendinde "Bu Kanunun II inci maddesine göre çalışma izni verilmeyen kişileri özel güvenlik görevlisi olarak istihdam eden kişi, kurum, kuruluş veya şirketlerin yetkilileri, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu kişilerin silahlı olarak çalıştırılmış olması halinde, verilecek ceza bir kat artırılır. Bu suçun bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde ayrıca bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur." hükmü,

''İdari para cezası veya lüks izmirrım gerektiren fiiller" başlıklı 20'nci maddesinin (g) bendinde "II inci maddenin ikinci fıkrası ile 12 nci maddenin iiçüncii fıkrasında belirtilen bildirimleri süresinde yerine getirmeyenlere iiç bin Türk Lirası idari para cezası verilir hükmü amirdir.

Yukarıdaki mevzuat hükümlerinden anlaşılacağı üzere, özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edileceklerin mutlak surette özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarının olması gerekmektedir. Özel güvenlik görevlisi kimlik kartı olmayanların özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilmeleri mümkün olmadığı gibi Kanun'un 7*nci maddesinde belirtilen yetkileri de kullanmaları mümkün değildir. Ayrıca göreve başlayan özel güvenlik görevlilerinin onbeş gün içinde ilgili valiliğe bildirilmesi gerekmektedir.

Bu nedenle herhangi bir adli ve idari cezai müeyyide ile karşılaşılmaması için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan özel güvenlik görevlerinin mutlak surette özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarının olması ve göreve başlama bildirimlerinin mevzuat hükümleri çerçevesinde zamanında ilgili valiliğe yapılması gerekmektedir.

Okullardaki Özel Güvenlik Görevlileri Valiliklere Bildirilecek
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
ÖZEL GÜVENLİK NEDİR, NASIL OLUNUR?
ÖZEL GÜVENLİK NEDİR, NASIL OLUNUR?
GÜVENLİK TEDBİRLERİ DERS NOTU
GÜVENLİK TEDBİRLERİ DERS NOTU