https://doega.com/ porn 2021 porno 2021 new porn 2021 2021 porn porno porn free porn free porno
Reklamı Geç
Advert

KDK’dan Taşeron İşçileri Sevindirecek Adım

Kadroya geçen taşeron işçilerin taleplerini başında tayin ve nakil hakkı, unvan değişikliği ile meslek kodu değişikliklere geliyor. Kamu Denetçiliği Kurumu, bu konulara ilişkin olarak yeni düzenleme yapılmasını istedi.

KDK’dan Taşeron İşçileri Sevindirecek Adım
KDK’dan Taşeron İşçileri Sevindirecek Adım Özel Güvenlik Ajans

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), 2018 yılı faaliyet raporunu açıkladı. Buna göre 2018’de en fazla başvuru taşeron işçilerden geldi.

Raporda taşeron işçilerle ilgili önemli tespit, değerlendirme ve önerilere yer verildi. Kadroya geçişten sonraki uygulamalara ilişkin hükümlerde bazı hususların eksik ğu belirtildi. Raporda şöyle denildi: “Kurumumuza yapılan başvurulardan; çalışma koşulları, nakil talepleri, meslek kodu ve unvan değişikliği gibi durumların anılan mevzuat hükümlerinde öngörülmediği, bu sebeple dinamik yapıda olan ve birçok idarenin uygulayıcı konumunda ğu bu uygulamaya ilişkin ikincil düzenlemelerin makul sürede geliştirilmesi ve detaylandırılmasına ihtiyaç ğu değerlendirilmektedir.”

KDK bu önerisiyle, kanun koyucunun ve kamu idarelerinin çalışma koşulları, nakil talepleri, meslek kodu ve unvan değişikliği konusunda düzenleme yapmasını önerdi.

Kadroya geçen taşeron işçilerin en çok talep ettiği hususların nakil hakkı, unvan değişikliği ve meslek kodu değişiklikleri ğu dikkate alındığında, KDK’nın önerisi yönünde düzenleme yapılmasının yerinde olacağını değerlendirmekteyiz.

Raporda taşeron işçilerle ilgili bölümler şöyle:

İDARELER ÇEŞİTLİ SORUNLARLA KARŞILAŞTI!

Taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi; anılan düzenlemede belirtilen idarelerin söz konusu bütçelerinden karşılanan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında 4/12/2017 tarihi itibarıyla çalışıyor olmak gibi bazı koşullara bağlanmıştır. Bu koşulların değerlendirilmesi sürecinde uygulayıcı idarelerin öngörülemeyen çeşitli sorunlarla karşılaştıkları gözlemlenmiştir.

Süreç içerisinde taşeron işçilerce fiilen yapılan işin niteliği; idarelerce ise yasanın koşulları dikkate alınarak yapılan değerlendirmelerin her zaman örtüşmediği, bu nedenle bir kısım taşeron işçinin kadroya geçememesi gibi sonuçların ortaya çıktığı, bu durumun da yasadan yararlanamayan kesimlerde haksızlığa uğranıldığı algısını yarattığı, Kurumumuza yapılan başvurularda tespit edilen önemli bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu sorunların giderilmesi amacıyla, öncelikle toplumun geniş kesimini ilgilendiren ve uygulanması ile ortaya çıkan bu tür durumların etki analizinin yapılarak ilave yasal düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulduğu anlaşılmaktadır. Zira süreç içerisinde yasal düzenlemenin kapsamı nedeniyle benzer işi yapmasına rağmen yasadan yararlanamayan bazı kesimlerin, yine yasa koyucu tarafından kapsama dâhil edildiği görülmüştür.

NAKİL HAKKI, MESLEK KODU VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ KONUSUNDA YENİ DÜZENLEMEYE İHTİYAÇ VAR!

Kamu personel rejimine yeni bir statü kazandıran ve (4/D) olarak anılan uygulama ile bu statüdeki personele uygulanan iş ve işlemlerde yeknesaklık sağlanmasını teminen 01/01/2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazetede; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar yayımlanmıştır.

Anılan kanun ve ikincil mevzuat hükümlerinde, kadroya geçiş koşullarının tespiti yanında kadroya geçtikten sonraki uygulamalara ilişkin hükümlerin de yer aldığı; ancak bazı hususların eksik ğu anlaşılmaktadır. Şöyle ki; Kurumumuza yapılan başvurulardan; çalışma koşulları, nakil talepleri, meslek kodu ve unvan değişikliği gibi durumların anılan mevzuat hükümlerinde öngörülmediği, bu sebeple dinamik yapıda olan ve birçok idarenin uygulayıcı konumunda ğu bu uygulamaya ilişkin ikincil düzenlemelerin makul sürede geliştirilmesi ve detaylandırılmasına ihtiyaç ğu değerlendirilmektedir.

Kurumumuza yapılan taşeron işçilerin kadro taleplerine ilişkin çok sayıda başvuru hakkında inceleme yapılmadan önce başvurular kadroya alınmama gerekçeleri kapsamında gruplara ayrılarak yukarıda belirtilen usul çerçevesinde değerlendirilmiştir.

Başvuruların inceleme sürecinde anılan hükümlerin uygulanmasına ilişkin tereddütlerin giderilmesi amacıyla Kamu İhale Kurumundan özellikle ihale şartları, %70’lik dilim hesaplama ve şoförlerin durumu gibi hususlarda; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından ise 4 Aralık kıstasının tespiti vb. tereddüt içeren konularda bilgi ve belge talebinde bulunulmuş ve toplantı düzenlenmiştir.

Özetle taşeron işçilerin kadro taleplerine ilişkin başvurular, taraf yönünden birçok idareyi ilgilendirmesi; konu yönünden kadroya alınmama nedenlerinin farklılaşması ve yapılan inceleme yönünden her türlü ön inceleme kararı ve esas kararlara konu olabilmekte olup; bu açıdan her bir başvurunun Kurumumuzca detaylı incelenmesini gerektirmiş, somut olayın niteliğine ve yasa koyucunun belirlediği kriterler çerçevesinde kararlar verilmiştir.

KDK Taşeron İşçi Tayin Nakil MeslekKodu
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
Meryem     2019-02-13 Sonunç olarak henüz tayin hakımız yok diymi 4 d olarak
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
ÖZEL GÜVENLİK NEDİR, NASIL OLUNUR?
ÖZEL GÜVENLİK NEDİR, NASIL OLUNUR?
GÜVENLİK TEDBİRLERİ DERS NOTU
GÜVENLİK TEDBİRLERİ DERS NOTU
Patara Kiralik villa Antalya Kiralık Villa Gunluk Kiralik Villa Kalkan Kiralik Villa Kaş Kiralik Villa
soguk oda tamir soguk oda montaj soguk oda bakım soguk hava deposu buzhane tamir servisi
soguk oda tamir soguk oda montaj soguk oda bakım soguk hava deposu buzhane tamir servisi
yol yardım oto kurtarma çekici kurtarıcı oto çekici
yol yardım oto kurtarma çekici kurtarıcı oto çekici