Özel Güvenlik Haberi Güncel, Ögg Haber, Özel Güvenlik Sınavı, Özel Güvenlik Soruları, Özel Güvenlik Ders Notları, Özel Güvenlik haberleri 2020
Reklamı Geç

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi: Kadroya geçen taşeron personel nakil olabilir

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, kadroya geçen taşeron personelin, aynı kurum içinde olmak kaydıyla, başka bir ile nakil olabileceğine karar verdi.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi: Kadroya geçen taşeron personel nakil olabilir
İstanbul Bölge İdare Mahkemesi: Kadroya geçen taşeron personel nakil olabilir İsmail Kutlu
Bu içerik 2405 kez okundu.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünde KHK ile kadroya geçen taşeron personel, Polis olan eşinin Van'a atanmasından dolayı nakil istemiş ancak talebi reddedilmiştir.

Talebine red alan personel dava açtı ve davayı İstanbul 8. İdare Mahkemesi davacı lehine sonuçlandırdı. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'de bu kararı onaylamıştır.

Karar;
"İstanbul Valiligi İL Sağlık Müdürlüğü bünyesinde 375 sayılı Kanun Hükmünde Karamamenin Geçici 23. maddesi hükmü kapsamında sürekli işçi kadrosunda istihdam edilen davacının, eşinin Van Jandarma Kriminal Laboratuvar Amirlignde görev yaptığından bahisle, eş durumu mazereti sebebiyle eşinin bulunduğu Van ili'ne naklen atanma isteğiyle yaptıgı başvurunun reddine ilişkin 05.07.2018 tarih ve 25133186-929 sayılı işleminin iptali istemiyle açılan davada; dava konusu işlemin iptaline ilişkin olarak İstanbul 8. Idare Mahkemesi'nce verilen 23/01/2019 tarih ve E:2018/1866, K:2019/285 sayılı karara; dava konusu işlemin kamu yararı ve hizmet gerekçeleri gözetilmek suretiyle tecsis edildigi iddialarıyla istinaf talebinde bulunularak kararın kaldınlması istenilmektedir."

İstanbul 8. İdare Mahkemesince görülen dava kararı şu şekilde verildi:
2577 sayılı Idari Yargılama Usulü Kanunu'nun "İstinaf başlıklı 45. maddesinin 3. fıkrasında, "Bölge idare mahkemesi, yaptığı inceleme sonunda ilk derece mahkemesi kararını hukuka uygun bulursa istinaf başvıırusunun reddine karar verir." hükmü yer almaktadır. İstinaf incelemesi istenilen İdare Mahkemesi kararında hukuka aykırılık bulunmadığından, ileri sürülen iddialar söz konusu kararın kaldırılmasını saglayacak nitelikte görülmemiştir. Bu itibarla istinaf başvurusunun reddine, başvuru aşamasına ilişkin yargılama giderlerinin başvuran üzerinde bırakılmasına, başvuru sırasında tahsil edilen tebligat avansından artan kısmın ilgilisine iadesine, 2577 sayılı Kanunun 45. maddesinin 6. bendi ve 46. maddesi uyarınca kesin olarak 28/11/2019 tarihinde oybirligiyle karar verildi."

İşte Mahkeme Kararı;

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi: Kadroya geçen taşeron personel nakil olabilir
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
ÖZEL GÜVENLİK NEDİR, NASIL OLUNUR?
ÖZEL GÜVENLİK NEDİR, NASIL OLUNUR?
GÜVENLİK TEDBİRLERİ DERS NOTU
GÜVENLİK TEDBİRLERİ DERS NOTU