Özel Güvenlik Haberi Güncel, Ögg Haber, Özel Güvenlik Sınavı, Özel Güvenlik Soruları, Özel Güvenlik Ders Notları, Özel Güvenlik haberleri 2020
Reklamı Geç

Güvenlik-İş Sendikasından Loomis Güvenlik Çalışanlarına Duyuru

Türk-İş'e bağlı Güvenlik-İş Sendikası, Loomis Güvenlik Hizmetleri A.Ş. bünyesinde ve burada çalışan işçiler arasında son günlerde Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası ile yetki tespitine itiraz davası hakkında olumsuz ve aleyhe olacak şekilde kamuoyunu yanlış yönlendirmeye sebebiyet veren bir kısım haber ve dedikodular üzerine Sendika yazılı bir açıklamada bulundu.

Güvenlik-İş Sendikasından Loomis Güvenlik Çalışanlarına Duyuru
Güvenlik-İş Sendikasından Loomis Güvenlik Çalışanlarına Duyuru İsmail Kutlu
Bu içerik 1332 kez okundu.

Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası resmi web sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, Loomis Güvenlik Hizmetleri A.Ş. bünyesinde ve burada çalışan işçiler arasında son günlerde Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası ile yetki tespitine itiraz davası hakkında olumsuz ve aleyhe olacak şekilde kamuoyunu yanlış yönlendirmeye sebebiyet veren bir kısım haber ve dedikoduların yayılmış olduğu müşahede edilmiştir. Bu çerçevede; kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlamak üzere, aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur'' ifadelerine yer verdi.

Güvenlik-İş Sendikası açıklamanın devamında;

Özel Güvenlik İşçileri için her alanda ve platformda mücadeleye devam ediyoruz. Gücümüzün "BİR OLMAKTAN" geldiğini biliyor ve özel güvenlik görevlileri hak ettiği konuma gelene kadar da mücadeleye ve örgütlenmeye devam edeceğimizi bir kez daha bildiriyoruz.

Güvenlik ve Savunma İşçileri (Güvenlik-İş) Sendikası tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına başvurularak Loomis Güvenlik Hizmetleri A.Ş. bünyesinde toplu iş sözleşmesi yapmak için gerekli çoğunluğu sağladığına ilişkin yetki tespiti istenmiştir. Bakanlık tarafından bu talep değerlendirilerek; Bakanlığa e-Devlet kapısı üzerinden yapılan sendika üyeliği ve üyelikten çekilme bildirimleri ile işveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan işçi ve işyeri bildirimleri doğrultusunda alınan dökümlerde 19/02/2019 başvuru tarihi itibariyle söz konusu işyerlerinde 1074 işçinin çalıştığı, 431 işçinin adı geçen Sendikaya üye olduğunun tespit edildiği ve buna ilişkin 22/09/2019 tarihli yetki tespiti yazısı taraflara gönderilmiştir.

Loomis Güvenlik Hizmetleri A.Ş. tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Güvenlik ve Savunma İşçileri (Güvenlik-İş) Sendikası davalı gösterilmek suretiyle sendikanın davacı işyerinde toplu iş sözleşmesi yapmak için gerekli çoğunluğu sağladığına ilişkin yetki tespit kararının iptali istemli dava açılmıştır. İstanbul 25. İş Mahkemesinde 2019/79 Esas numarası ile görülen davada davalı olan Güvenlik ve Savunma İşçileri (Güvenlik-İş) Sendikası hukuk müşaviri Av. Levent ATABAY – Atabay Hukuk& Danışmanlık aracılığıyla temsil edilmiştir. Mahkemece yargılama sürecinde bilirkişi uzmandan rapor alınması sonrası yetki tespitine itiraz davası, Hukuk Müşavirliğimizin üstün gayretleri sonucunda sendikamız lehine sonuçlanmış ve sendika talepleri doğrultusunda 18.02.2020 tarihinde davanın reddine karar verilmiştir.

İstanbul 25. İş Mahkemesinin davanın reddine dair kararı davacı vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Hukuk Dairesinin 23.06.2020 tarih ve 2020/1134 Esas 2020/1343 Karar sayılı kararı ile; “"İlk Derece Mahkemesi yargılama safhasında, tespite konu işyerleri arasında yönetim birliğinin olup olmadığı, merkez ve diğer işyerlerindeki işin niteliği yönünden bağlılık olup olmadığı ve işyerlerinin bağlı işyeri niteliğinde olup olmadığı hususlarının da denetime elverişli olarak açıklığa kavuşturulmaksızın, salt işyerlerinin farklı SGK işyeri numaralarının bulunduğundan hareketle işletme niteliğinde olduklarına ilişkin bilirkişi raporu da yeterli değildir." ve "Yetki tespit döküm belgesinde yer alan işçilerden, yetki tespit başvuru tarihi olan 19/02/2019 tarihi itibariyle yetkili organ tarafından üyeliğe kabul kararı bulunmamasına rağmen yetki tespitinde sendika üyesi olarak kabul edilenlerin bulunup bulunmadığı tespit edilerek, yetki tespitini etkileyecek nitelikte bir hatanın olup olmadığının kuşkuya yer vermeyecek şekilde tespit edilmesi gerekir. Bu durum karşısında belirtilen gerekçelerle; sendika yetki tespitinde uzman akademisyen, işletme/mali müşavir ve insan kaynakları uzmanından oluşacak bilirkişi kurulundan bu konuda denetime elverişli bilirkişi raporu alınarak sonucuna göre bir karar verilmek üzere ilk derece mahkemesi kararının HMK’nun 353/1-a.6 maddesi gereğince kaldırılarak, davanın yeniden görülmesi için dosyanın mahalli mahkemesine gönderilmesine” karar verilmiştir.

İstanbul BAM 27. Hukuk Dairesinin anılan kararı üzerine İstanbul 25. İş Mahkemesi dosyayı 2020/178 Esas üzerinden yeni kayıt numarası vererek yargılamaya devam kararı almıştır.

Loomis Güvenlik Hizmetleri A.Ş. tarafından bünyesinde çalışan sendikalı işçileri “işgücü fazlalığı, işletmesel faktörler” iddiaları ile işten çıkardığı, bununla ilgili her türlü hukuki ve cezai süreçlerin titizlikle ve yakından takip edilip sürdürüldüğü, bu kapsamda özel güvenlik görevlisi olarak görev yapan E.E. isimli işçinin sendika üyesi olma ve faaliyette bulunma hakkını kullandığından hiçbir haklı gerekçe olmadan sendikal örgütlenmeden kaynaklı olarak işten çıkarıldığı için feshin geçersizliğinin tespiti ile işe iade istemli açılan İstanbul 33. İş Mahkemesinin 2019/202 Esas sayılı dava dosyasında mahkemece üç kişilik bilirkişi heyetinden rapor alınmış olduğu, bu raporda da; işletmesel kararın alınmasına yol açan iç ve dış sebeplerin eylemli olarak var olmadığı, işçinin çalıştırılmaya devam etmesi ihtiyacı fiilen ortadan kalkmış olmadığı, davacının çalıştığı pozisyona ihtiyaç kalmadığının ispatlanamadığı gibi işverenin işletmesel kararın kurumsal ciddiyet ve tutarlılıkla uygulandığını kesin olarak ispat edemediği, işverenin davacı işçiyi işten çıkardıktan sonra yeni işçi alması, işçi sayısının artması, davalı şirketin faaliyet hacmi ve mali yapısının bir önceki yıla göre ciddi anlamda güçlenmesi dikkate alındığında feshin son çare olma ilkesine uyulmadığı, yapılan tüm tespit ve değerlendirmeler ışığında işverenin asıl amacının işyerinde sendikal örgütlenmeyi önlemeye yönelik olduğu, bu kapsamda davacı işçinin iş sözleşmesinin sendikal nedenle feshedildiği, dolayısıyla iş akdinin feshinin yerinde olmadığı değerlendirilmiştir.

Örgütlenme sürecinde sendikamızın toplu sözleşme yetkisi almaması için elinden geleni yapıp sendikamız üyesi olan 45 özel güvenlik görevlisi işçi kardeşimizi işten çıkaran ve yaptığı uygulamanın sendikal nedenlere dayandığı, mahkemelerce tespit edilen İsveç firması LOOMİS kanun ve kural tanımazlığa devam ediyor.

Mahkemece 16.07.2020 tarih ve (2) numaralı tensip ara kararıyla dosyanın 3 kişiden oluşan bilirkişi heyetine tevdiine karar verilmiştir. Bilirkişi heyetince yapılacak inceleme sonucu hazırlanacak rapor doğrultusunda hukuk müşavirliğimiz beyan ve savunmaları dikkate alınmak suretiyle bir karar verilecektir. Verilecek bu kararın söz konusu dosya içeriği ile davacı şirketin taraf olduğu diğer dosyalar ve ilgili mevzuatın birlikte değerlendirmesi sonucu Güvenlik-İş Sendikası lehine olacağı açıktır.
Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler göz ardı edilerek yanlış ve yönlendirmeye matuf gerçek dışı bilgiler yayılmak suretiyle Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası ile yetki tespitine itiraz davası hakkındaki olumsuz haber ve dedikoduların doğru olmadığını, kamuoyunun yukarıda belirttiğimiz üzere doğru, objektif ve tarafsız bilgilendirilmesi gerekmektedir.
Sendikamız, LOOMİS Güvenlik Hizmetleri AŞ çalışanlarının hak ve menfaatleri için mücadeleden vazgeçmeyecektir.

Bizler Güvenlik-İş Sendikası olarak hız kesmeden tüm işyerlerinde örgütlenme çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Hiçbir şey bizi yolumuzdan döndüremeyecek ve mücadelemizi engelleyemeyecektir.

Güvenlik-İş Sendikası olarak üyemiz olsun ya da olmasın tüm işçilerin hak ve mücadelelerinde yanlarında olacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Güvenlik-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu

 

Güvenlik-İş Sendikası LOOMİS özel güvenlik görevlisi
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
ÖZEL GÜVENLİK NEDİR, NASIL OLUNUR?
ÖZEL GÜVENLİK NEDİR, NASIL OLUNUR?
GÜVENLİK TEDBİRLERİ DERS NOTU
GÜVENLİK TEDBİRLERİ DERS NOTU