Özel Güvenlik Haberi Güncel, Ögg Haber, Özel Güvenlik Sınavı, Özel Güvenlik Soruları, Özel Güvenlik Ders Notları, Özel Güvenlik haberleri 2020
Reklamı Geç

Güvenlik Sorumlusu, Özel Güvenlik Personeline Talimat Verebilir Mi, Nöbet Yazabilir Mi?

İçişleri Bakanlığı güvenlik sorumlularının yetkilerine dair bir yazıyı 5/7/2020 tarihi itibariyle ilgili yerlere gönderdi.

Güvenlik Sorumlusu, Özel Güvenlik Personeline Talimat Verebilir Mi, Nöbet Yazabilir Mi?
Güvenlik Sorumlusu, Özel Güvenlik Personeline Talimat Verebilir Mi, Nöbet Yazabilir Mi? İsmail Kutlu
Bu içerik 3121 kez okundu.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden, Bursa İl Jandarma Komutanlığına gönderilen yazıda özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmayan güvenlik sorumlularının özel güvenlik personeline talimat veremeyecekleri belirtildi.

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüğü
Güvenlik Sorumlusunun Yetkileri
DAĞITIM-YERLERİNE

 

İlgi: Bursa İl Jandarma Komutanlığının 17/03/2020 tarihli ve 97216616-380.02.01-E. 1508536/Kor.Ş.sayılı yazısı.

İlgi yazıda; 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'da yer alan "'güvenlik sorumlusu'' ile bu kişilerin çalıştıkları yerlerde görev alan "koruma ve güvenlik şefi", "koruma ve güvenlik amiri" ve "koruma ve güvenlik müdürü" arasındaki hiyerarşik yapılanmanın belirgin olmadığına işaret edilerek; bu kişilerin özel güvenlik görevlilerine nöbet yazımı, özel güvenlik görevlilerinin kontrolü ve denetimi ile kendi aralarındaki emir komuta, denelim ve kontrol yetkilerinin değerlendirilmesinde yaşanan karışıklığın giderilmesine yönelik olarak Başkanlığımızın görüşü talep edilmiştir.

680 sayılı KHK ile 5188 sayılı Kanun'a eklenen-ve özel güvenlik birimlerinde, özel güvenlik şirketlerinin şubelerinde veya on beş kişi ve üzerinde özel güvenlik görevlisi istihdam edilen yerlerde görevlendirilmesi zorunlu olan güvenlik sorumlusuna; özel güvenlik izni alan yerin denetlenmesi esnasında denetim.kapsammdaki bilgi, belge ve kayıtları denetlemekle yetkili kişilere verme, denetleme sırasında sorulan soruları cevaplama, valilik ve özel güvenlik birimi arasında irtibat'ğörevi yapma gibi bir takım sorumluluklar getirilmiştir.

17/07/2012 tarihli ve 2012/42 sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Birleştirilmiş Genelgesinin "Hiyerarşik Yapılanma" başlıklı 5.1'inci maddesinde ise "Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşlarda, özel güvenlik hizmetinin yönetimi ve özel güvenlik görevlilerinin denetimi amacıyla, iş hacmine ve personel sayısına göre yeteri kadar özel güvenlik personelinden "Koruma ve Güvenlik Şefi", "Koruma ve Güvenlik Amiri" ve "Koruma ve Güvenlik Miidürii" kadroları oluşturulabilecektir. Bu görevliler koruma ve güvenlik hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi için gerekli tedbirleri alacak ve tespit etlikleri eksiklikleri kurum yetkilisine bildirecektir. Koruma ve güvenlik miidiiru:korumu ve güvenlik amiri ile koruma ve güvenlik şefi kurum yetkilisinin belirleyefeğibirirne bağlanabilecektir ifadesi yer almaktadır. Hükümden de anlaşılacağı üzere? yönetim ve denetim gibi idari ihtiyaçlar için istihdam edilen şef, amir ya da güvenlik müdürü gibi unvana sahip kişilerin görevlendirilmesi için herhangi bir zorunluluk bulunmamaktadır.

Ancak Özel güvenlik birimleri, .veya' özel güvenlik şirketlerinin şubelerinde veya on beşkişi ve üzerinde özel güvenlik görevlisi-isfihdam edilen yerlerde özel güvenlik faaliyetlerini yürütecek kişi kurum veya şirketlerceÇs 188 sayılı Kanun'dan doğan yükümlülüklerin takip edilmesi ve yürütülmesi amacıyla aynı Kanun'da sayılan şartlan taşıyan bir güvenlik sorumlusunun belirlenmesi zorunludur.

 

Bu açıklamalar doğrultusunda;
1) 5188 sayılı Kanun'un zorunlu kıldığı yerlerde istihdam edilmesi gereken "Güvenlik Sorumlusu": Kanun ve ilgili mevzuatı açısından sorumlu ve yetkili kişi olduğundan başta denetimler olmak üzere özel güvenlik hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu olan kişidir.

2) 2012/42 sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Birleştirilmiş Genelgesi gereği özel güvenlik görevlilerinin içinden seçilme zorunluluğu bulunan "Koruma ve güvenlik müdürü, amiri veya şefi" unvanlarıyla görev yapanların, güvenlik sorumlusu görevlendirilmesi zorunlu olan yerlerde, 5188 sayılı Kanun'da sayılan şartları taşımak kaydıyla ayrıca güvenlik ''sorumlusu olarak görevlendirilmelerinde bir engel bulunmamaktadır?'

3) Geçerli bir Özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmamasına rağmen, kurum ve kuruluşlar tarafından farklı .unvanlarla görevlendirilen kişilerin yetki ve görevleri; idari ve destek işlerinin (izin, nöbet planlama gibi) koordinesi ve yönetimi ile sınırlı olup, 5188 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatından doğan yetkilerin kullanımına yönelik talimat veremeyecekleri gibi özel güvenlik alanında yetki ve sorumlulukları da bulunmamaktadır.

4) "Güvenlik Sorumlusu" özel güvenlik birimlerinde, 5188 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı açısından asli sorumlu olduklarından, özel güvenlik hiyerarşisinde ve emir komuta zincirinde en üst pozisyondaki kişi olarak kabul edilmektedir.

5) Özel güvenlik hizmetlerinde idari yönetim ve organizasyon şeması kurum ve kuruluşların inisiyatifinde olmakla birlikte, 5188 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı açısından hiyerarşik sıralama üstten asta doğru;
1- Şirket Yöneticisi,
2- Güvenlik Müdürü/Güvenlik Sorumlusu :
3- Güvenlik Amiri,
4- Güvenlik Şefi,
5- Özel Güvenlik Görevlisi şeklindedir.

6) Güvenlik sorumlusu görevlendirmek zorunda olan 15 kişi ve üzerinde özel güvenlik görevlisi istihdam eden kamu kurum ve kuruluşlarında; mevcut kadro ve hali hazirda istihdam edilmiş özel güvenlik görevlileri arasında "güvenlik sorumlusunda aranan Önlisans mezunu olma" şartını taşıyan özel güvenlik
görevlisi bulunmaması durumunda, ön lisans mezunu şartını taşıyan bir güvenlik sorumlusu atanıncaya kadar, güvenlik sorumlusunun görev ve sorumluluklarını yerine getirmek üzere çalışan özel güvenlik görevlileri arasından geçici olarak valilik onayıyla görevlendirme yapılır.
Rica ederim.
Muhterem İNCE
Bakan a. Vali

 

özel güvenlik talimat nöbet güvenlik sorumlusu İçişleri Bakanlığı yetki yazısı
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
ÖZEL GÜVENLİK NEDİR, NASIL OLUNUR?
ÖZEL GÜVENLİK NEDİR, NASIL OLUNUR?
GÜVENLİK TEDBİRLERİ DERS NOTU
GÜVENLİK TEDBİRLERİ DERS NOTU