Özel Güvenlik Haberi Güncel, Ögg Haber, Özel Güvenlik Sınavı, Özel Güvenlik Soruları, Özel Güvenlik Ders Notları, Özel Güvenlik haberleri 2020

Özel güvenlik görevlisinin mesai saatlerinde uyuması haklı fesihe girer mi?

Mesai saatleri içinde uyuyan özel güvenlik görevlisi tazminatsız işten atıldı. İşte kararla ilgili ayrıntılar:

Özel güvenlik görevlisinin mesai saatlerinde uyuması haklı fesihe girer mi?
Özel güvenlik görevlisinin mesai saatlerinde uyuması haklı fesihe girer mi? İsmail Kutlu
Bu içerik 1005 kez okundu.

Bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan davası, mesai saatlerinde uyudu. Bunu tespit eden işveren de güvenlik görevlisini tazminatsız işten attı. Konu mahkemeye taşındı. Mahkeme, davacıyı haklı bularak kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesini hükmetti. Ancak Yargıtay, mahkeme ile aynı görüşte yer almadı. Ve mesai saatleri içinde uyuyan güvenlik görevlisini hatalı buldu. Yargıtay bu gerekçe ile karar bozdu. İşte kararın özeti:

T.C.
YARGITAY
YİRMİİKİNCİ HUKUK DAİRESİ

Davacı, davalı şirket nezdinde 28/08/2007 tarihinden itibaren güvenlik görevlisi olarak çalıştığını ancak fabrika içerisinde bulunan ahırdaki hayvanlara da baktırıldığını, 08/03/2014 tarihinde iş akdinin haksız şekilde feshedildiğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla çalışma ücret alacaklarına hükmedilmesini talep etmiştir.

Davalı Cevabının Özeti:

Davalı, davacının 08/03/2014 tarihinde mesai saatleri içinde görev yerine terk ederek uyuduğunun ve işin güvenliğini tehlikeye attığının tespit edilmesi nedeniyle iş akdinin haklı sebebe dayalı olarak feshedildiğini beyanla, davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna göre, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Temyiz:

Karar süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Gerekçe:

Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

Davacının iş akdinin haklı nedene dayalı olarak feshedilip feshedilmediği hususunda uyuşmazlık mevcuttur.

Somut olayda; davalı tarafça, işyerinde güvenlik görevlisi olarak çalışan davacının 08/03/2014 tarihinde gece mesai saatleri içinde görev yeri olan nöbet kulübesini terk ederek karşı odaya geçerek sabaha dek uyuduğunun tespit edildiği, bu durumun daha önce de gerçekleştiği ve davacının uyarıldığı, uyarıya rağmen durumun tekrar etmesi üzerine iş akdinin haklı sebeple feshedildiği iddia edilmiş ve bu iddiayı ispata yönelik olarak dosyaya işyeri kamera kayıtları sunulmuştur.

Mahkemece; 08/03/2014 tarihinde davacının güvenlik kulübesinde olmaması nedeniyle hakkında şahitler huzurunda tutanak tutulduğu ileri sürülmüşse de, dinlenen tutanak tanıklarının birebir davacıyı işverenin karşı oda olarak tabir ettiği odada görmedikleri, davacının yaklaşık 7 yıllık bir çalışmada 3 kez görevini ihmal etmesinin haklı nedenle fesih sebebi sayılamayacağı belirtilerek kıdem ve ihbar tazminatına hükmedilmiştir. Ancak, Dairemizin uygulamasına göre güvenlik görevlisi olarak çalışan ve işyerinin emniyetini sağlamakla görevli olan işçinin nöbet yerini terk etmek suretiyle görevini yerine getirmemesi haklı fesih nedenidir. Buna göre, davalı tarafın dosyaya ibraz ettiği işyeri kamera kayıtları bilirkişi marifetiyle incelenmek ve dosya kapsamında yer alan diğer deliller birlikte değerlendirilmek suretiyle, davacıya isnat edilen hususların gerçekleşip gerçekleşmediği ve feshin haklı olup olmadığı konusunda yeniden bir karar verilmesi lüzumu bulunmakla, eksik incelemeye dayalı karar bozmayı gerektirmiştir.

Sonuç:

Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerden BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 22.10.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Kaynak:
SGKREHBERİ
ögg özel güvenlik yargıtay
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
ÖZEL GÜVENLİK NEDİR, NASIL OLUNUR?
ÖZEL GÜVENLİK NEDİR, NASIL OLUNUR?
GÜVENLİK TEDBİRLERİ DERS NOTU
GÜVENLİK TEDBİRLERİ DERS NOTU